Bày tỏ quan điểm tiếng trung là gì

Bày tỏ quan điểm tiếng trung

Bày tỏ quan điểm tiếng trung như nào để gây chú ý mà hiệu quả? Cùng tiếng trung Hoàng Gia tham khảo ngay những mẫu câu hay nhất đã được chọn lọc dưới đây nhé:

1. 我认为……wǒ rènwéi……Tôi cho rằng

2. 我个人认为……wǒ gèrén rènwéi……Cá nhân tôi cho rằng

3. 我的观点是……wǒ de guāndiǎn shì……Quan điểm của tôi là

4. 我觉得wǒ juédéTôi cảm thấy

5. 我建议wǒ jiànyìTôi kiến nghị

6 我的意见是……wǒ de yìjiàn shì……Ý kiến của tôi là

7. 至于我,我……zhìyú wǒ, wǒ……Về phần tôi, tôi…..

8. 我相信……wǒ xiāngxìn……Tôi tin rằng

9. 如果你问我……rúguǒ nǐ wèn wǒ……Nếu bạn hỏi tôi….

10. 我会这样说……wǒ huì zhèyàng shuō……Tôi sẽ nói thế này…

11. 我想指出的是……wǒ xiǎng zhǐchū de shì……Điều tôi muốn chỉ ra là….

12. 站在自己的立场上说……zhàn zài zìjǐ de lìchǎng shàng shuō……Đứng trên lập trường của mình mà nói….

13. … 就我而言,……… jiù wǒ ér yán,……Đối với tôi mà nói…

14. 根据我的经验……gēnjù wǒ de jīngyàn……Theo kinh nghiệm của tôi

15. 但关于……方面呢?dàn guānyú……fāngmiàn ne?Nhưng về phương diện….. Thì sao?

16. 你与我的看法一致吗?Nǐ yǔ wǒ de kànfǎ yīzhì ma?Quan điểm của bạn và tôi có thống nhất không?

17. 我想知道你对…… 问题怎么看Wǒ xiǎng zhīdào nǐ duì…… wèntí zěnme kànTôi muốn biết quan điểm của bạn về vấn đề…..

18. … 我刚才说的是……… wǒ gāngcái shuō de shì……Vừa rồi bạn nói về….

19. … 我的意思是说……… wǒ de yìsi shì shuō……Ý kiến của tôi là….

20. 让我重复我刚才所说的。ràng wǒ chóngfù wǒ gāngcái suǒ shuō de.Để tôi nói lại ý kiến vừa nãy

– Những mẫu câu trên bạn đã chọn được cho mình những cách bày tỏ quan điểm tiếng trung cho bản thân chưa?


-Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm nhiều câu nói hay hơn nữa trong tiếng trung dưới đây nhé:

  • Câu nói hay về tình yêu trong tiếng trung
  • Câu nói tiếng trung hay ý nghĩa
  • Mẫu câu than thở trong tiếng trung
  • Học tiếng trung qua bài hát
  • Đăng ký ngay học tiếng trung online trực tiếp 1:1