Than thở trong tiếng trung

Than thở trong tiếng trung

Đôi khi trong cuộc sống chúng ta luôn phàn nàn mệt mỏi với một thứ gì đó, vậy phải nói như nào?Than thở trong tiếng trung có khó không? những câu nào hay dùng để than thở? Hãy cùng tiếng Trung Hoàng Gia tham khảo mẫu câu than thở trong tiếng trung dưới đây nhé:😣😣

哎呀, 我 的 妈, 累 死 我 了.(Āiyā, wǒ de mā, lèi sǐ wǒ le).Ây da, mẹ tôi ơi, mệt chết tôi rồi.

哎 哟, 我 走 不 动 了.(Āi yō, wǒ zǒu bù dòng le).Ây dô, tôi đi không nổi nữa rồi.

妈 呀, 这 是 什么 鬼 天气, 热 死 我 了.(Mā ya, zhè shì shénme guǐ tiānqì, rè sǐ wǒ le).Mẹ ơi, đây là cái thời tiết quỷ gì thế này, nóng chết đi được.

我 的 妈, 热 死 宝宝 了.(Wǒ de mā, rè sǐ bǎobǎo le).Mẹ tôi ơi, nóng chết bảo bảo rồi.

哎呀, 困 死 我了.(Āiyā, kùn sǐ wǒle).Ây da, buồn ngủ chết đi được.

哎, 以后 的 日子 就 不 好过了.(Āi, yǐhòu de rìzi jiù bù hǎoguòle).Ài, những ngày tháng sau này không dễ sống rồi đây.

天 哪, 怎么 会 有 这 种 人.(Tiān nǎ, zěnme huì yǒu zhè zhǒng rén).Trời ơi, sao lại có loại người như thế chứ.

天 啊, 又 错 了.(Tiān a, yòu cuò le).Trời ơi, lại sai rồi.

Than thở trong tiếng trung

老天爷, 我 到底 招 谁 惹 谁了.(Lǎotiānyé, wǒ dàodǐ zhāo shéi rě shéi le).Ông trời ơi, rốt cuộc con đã sinh sự với ai chứ.

老天 啊, 还 让 不 让 我 活 吧.(Lǎotiān a, hái ràng bù ràng wǒ huó ba).Trời ơi, có còn muốn để cho tôi sống nữa không vậy.

老天 真 不 公平, 我 长 得 这么 帅 怎么 到 现在 还 单身 呢.(Lǎotiān zhēn bù gōngpíng, wǒ zhǎng dé zhème shuài zěnme dào xiànzài hái dānshēn ne).Ông trời thật không công bằng, con đẹp trai như này tại sao đến giờ vẫn FA.

老天 真 没 眼, 像 我 这样 好 的 美女 怎么 没有 人 追 呢, 好 可惜.(Lǎotiān zhēn méi yǎn, xiàng wǒ zhèyàng hǎo dì měinǚ zěnme méiyǒu rén zhuī ne, hǎo kěxi).Ông trời thật không có mắt, một cô gái xinh đẹp như con tại sao lại không có ai theo đuổi chứ, thật đáng tiếc.

哎, 单身 狗 也 不 容易 啊.(Āi, dānshēn gǒu yě bù róngyì a).Ài, cẩu độc thân cũng không dễ dàng a.


Đăng ký khóa học online 1:1 giao tiếp trực tiếp với người bản địa:

-Hãy liên hệ và cập nhật những kiến thức mới nhất qua: